ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α8 – ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ”

Η ΔΕΥΑ Πρέβεζας, με βάση την υπ. αρ.27/2014 Απόφαση του Δ.Σ., διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συγκέντρωση οικονομικών προσφορών, για το έργο «Προμήθεια Υλικών για την Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου του Αντλιοστασίου Α8 – Παλιούρι και Εγκατάσταση Αυτών», προϋπολογισμού 50.000€ πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 15/7/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος Όροφος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες τεύχος της διακήρυξης στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑΠ, 2ος όροφος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι Δευτέρα 14/7/2014 ώρα 14:00.

Πληροφορίες: 2682024109 – Α. Ράπτη

Πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων: 2682042005 – Δ. Βάσσης

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ”

Η Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας, έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ. αρ. 25/2014 απόφαση του ΔΣ,
  2. Τον κανονισμό προμηθειών της ΔΕΥΑΠ,

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για το έργο «Στεγανοποίηση εξωτερικών δεξαμενών πόσιμου νερού πόλης Πρέβεζας».

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10/7/2014.

 

Πλήρες τεύχος προκήρυξης διαγωνισμού