Οργανόγραμμα Της ΔΕΥΑ Πρέβεζας

Οργανόγραμμα Της ΔΕΥΑ Πρέβεζας

Η ΔΕΥΑΠ διοικείται από 7 μελές Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής: Τρείς (3) αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Πρέβεζας ,ο ένας προέρχεται απο την μειοψηφία ,ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων ,ένας (1)εκπρόσωπος φορέα (ΤΕΕ) ,και δύο (2) δημότες .

Read More

Τιμολόγιο 2010 Πόλης Πρέβεζας

Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε το διαθέσιμο αρχείο τιμολογίου για τη πόλη της Πρέβεζας και να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις και όλες τις ειδικές περιπτώσεις τιμολόγησης

ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΌΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τιμολόγιο 2010 Δημοτικών Διαμερισμάτων

Εδώ μπορείτε να προσπελάσετε το διαθέσιμο αρχείο τιμολογίου για τα λοιπά δημοτικά διαμερίσματα του

ΑΡΧΕΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ-ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ