Υγιεινή

Υγιεινή

Οι τεχνικοί ασφαλείας της επιχείρησης μεριμνούν για τη λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εκπόνηση εργασιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού και δικτύων [βλ. σχετικό έγγραφο].

Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται διάφορα είδη προστασίας που χρησιμοποιούνται από το προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

 

fig1 small

Εικόνα 1

Φόρμα μιας χρήσης, αδιάβροχα ενισχυμένα γάντια με μακρύ μανίκι, μάσκα οσμής μισού προσώπου με φίλτρο αμμωνίας (εικόνα 1, αριστερά).
Αδιάβροχη φόρμα, αντιολισθητικές μπότες, αδιάβροχα γάντια, μάσκα οσμής ολόκληρου προσώπου (εικόνα 1, δεξιά).

 

fig2 small

Εικόνα 2

Ιμάντας πρόσδεσης σε ανακόπτη πτώσης και προστατευτικό κράνος (εικόνα 2).

 

fig3 small

Εικόνα 3

Συσκευή μέτρησης υδρόθειου στην ατμόσφαιρα (εικόνα 3 αριστερά).
Ανακόπτης πτώσης με μηχανισμό ανέλκυσης (εικόνα 3 δεξιά)

 

fig4 small

Εικόνα 4
Φορητός φυσητήρας για αερισμό κλειστών χώρων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *